Prosedur Beracara

 

 

PROSEDUR BERACARA DI PERADILAN AGAMA

 

 

  1. Perkara Tingkat Pertama  
    a.  Cerai Talak  
    b.  Cerai Gugat  
    c.  Gugatan Lain  
  2. Perkara Tingkat Banding  
  3. Perkara Tingkat Kasasi  
  4. Perkara Tingkat Peninjauan Kembali  

 

 

 

Additional information